iBugcontrol.com | ไอบั๊คคอนโทรลดอทคอม รวมบริษัทให้บริการกำจัดปลวกทั่วประเทศ (บริษัทบริการกำจัดปลวกลงโฆษณา ฟรี!! คลิ๊ก)

088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
093-635-3915 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248  แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในเขต >> จังหวัดกรุงเทพมหานคร >> บางนา

ดูทั้งหมด

บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด (N.T.U. กำจัดปลวกในเขตบางนา)บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด (N.T.U. กำจัดปลวกในเขตบางนา) : จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  { เข้าชม : 34264 }
ชื่อบริษัท :
บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด (N.T.U. กำจัดปลวกในเขตบางนา)
ชื่อผู้ประกาศ :
คุณณัฐวุฒ จารุวัฒไพบูรณ์
เบอร์ติดต่อ :
085-067-3099, 0-2701-0688
เบอร์แฟกซ์ :
0-2701-0688
E-mail :
ntu.pest@gmail.com
Website :
http://www.ntupest.com
รายละเอียด :
N.T.U. PestControl บริการกำจัดปลวกและแมลงทุกชนิด ยินดีให้คำปรึกษาฟรี.. คุณณัฐวุฒ 085-067-3099

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริการกำจัดปลวก สิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ ....
บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด (N.T.U. PestControl) ดำเนินธุรกิจการกำจัด-แก้ไขปัญหา ปลวก มด แมลง หนูและยุง สัตว์รบกวนภายในอาคารที่พักอาศัย บ้านเรือน สำนักงาน โรงเรียน โรงงาน อื่นๆ การทำงานรูปแบบมาตรฐานสากล " ระบบผสมผสาน-นวัตกรรมใหม่ " มุ่งสู่...งานบริการคุณภาพ ที่ครบถ้วนถูกใจและมีความปลอดภัยสูงสุด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า…ผลงานที่ท่านพึงพอใจ คือ กำไรสูงสุดของเรา ยินดีรับใช้…บริการด้วยทีมงานคุณภาพ ไว้วางใจได้มากกว่า เรามีทีมบริหารงาน-ปฏิบัติการ ที่มีความตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านกำจัดแมลงมานานนับปี

*** ยินดีบริการ แก้ไขทุกปัญหา ประเมินจากราคา ฝากพิจารณาด้วยครับ ***

บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด ...
มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งผ่านการฝึกอบรมในด้านการปฎิบัติอย่างถูกต้อง ท่านสามารถไว้วางใจในการ ปฎิบัติงาน อย่างมืออาชีพ
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
กำจัดปลวก
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก ตามรอยแยก รอยร้าว และจุดที่พบปัญหา หรือเจาะพื้นตามจุดสำคัญ เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดินป้องกันและจำกัดปลวกใต้พื้นอาคาร (ในการบริการครั้งแรก)
- ใส่เคมีผงปลวก เพื่อกำจัดการลุกลามของปลวก
- สำรวจ / ตรวจเช็ค ปัญหาปลวกทุกครั้งที่เข้าทำบริการตามจุดต่าง ๆ เช่น ตู้หนังสือ ตู้เสื้อผ้า ที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ หรือสังเกตดูอุโมง / ท่อ ทางเดินปลวกตามข้างฝา วงกบประตู หน้าต่างห้องใต้บันได หรือ บริเวณใกล้ ๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น
- การขอความร่วมมือในการป้องกัน กำจัดปลวกเบื้องต้น เช่น การจัดเก็บวางข้างของ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เช่น ตู้เสื้อผ้า ไม่ควรวางชิดพนัง / กำแพง เพราะการตรวจเช็ดกระทำได้ยาก

สารเคมีที่ใช้ : FENOBUCARH / CHLORPYRIFOS
..............................................................................

กำจัดมด
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำการบริการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกรอบ ๆ ตัวอาคาร โดยเน้นที่สำรวจพบตัวมดแหล่งอาหารที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ
- โรย / ใส่ยาผงสำเร็จรูปใบบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำไม่ได้ เช่นแผงบอร์ดสวิตช์ไฟเครื่องปรับอากาศรอยแตกแยก บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก เป็นต้น
- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
- การขอความร่วมมือเรื่องการสุขาภิบาล และดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร (เศษอาหาร ขนม ขยะ) แหล่งหลบซ่อน (ข้าวของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เก็บทิ้ง) และแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มดจะขาดไม่ได้ เช่น ท่อน้ำ หรือก็อกน้ำรั่ว-ซึ่ม น้ำจากท่อแอร์ หรือพื้นที่ชื้นแฉะ มีน้ำขัง เป็นต้น

สารเคมีที่ใช้ : CYPERMETHRIN
..............................................................................

กำจัดแมลงสาบ
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อนที่พบตัว แหล่งอาหารและบริเวณที่สำรวจพบร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากแมลงสาบ
- โรย / ใส่ยาผงสำเร็จรูปในแหล่งที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ หรือฉีดพ่นได้ไม่ทั่วถึง
- ใส่เหยื่อแมลงสาบชนิดเจล (GEL) ตามบริเวณที่เหมาะสม และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
- วาง / โรย เหยื่อแมลงสาบชนิดเม็ดในบริเวณที่เหมาะสมหรือบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำ ยาผงไม่ได้
- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
- ขอความร่วมมือในการเข้าบริการ เพราะการฉีดพ่นแมลงสาบจะต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั่วทุกซอกทุกมุมที่เป็นแหล่งหลบซ่อน / พักอาศัยของแมลงสาบ บริเวณปิดล็อคที่ฉีดพ่นหรือทำบริการไม่ได้จะเป็นจุดแพร่ระบาดของแมลงสาบทำให้การควบคุมไม่ได้ผล
- คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล หรือการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นมาตรการในการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายพันธ์ อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัยและน้ำ

สารเคมีที่ใช้ : CYPERMETHRIN
.......................................................................

กำจัดยุง
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (SPACE SPRAY) โดยพ่นแบบฝอยละเอียด (MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOGGING) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ฉีดพ่นเคมี รอบๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบอาคาร เป็นต้น
- ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ (LARVICIDN) ตามแหล่งเพาะพันธ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารสถานที่
- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

สารเคมีที่ใช้ : CYPERMETHRIN
..........................................................................

กำจัดหนู
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ อันได้แก่ ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากหนู เช่น รูหนู รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอบกัดแทะทำลายหรือคลาบไคลเป็นต้น
- วางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้าหรือเร็ว ตามความเหมาะสมชนิดก้อน
- วางกาวตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้
- วางกับดัก (TRAPPING) จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานที่เหมาะสม โดยใช้กับดักเป็นหรือกับดักตาย (LIVETRAP / SNAPTRAP)
- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
- คำแนะนำในการการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ (EXCLUSION)การลดแหล่งอาศัย แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบลดแหล่งอาหารได้แก่ การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

สารเคมีที่ใช้ : BROMADIOLONE
ราคากำจัดปลวก :
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี... ราคามาตรฐาน ประเมินราคาจากหน้างานสถานที่จริง
ลูกค้าอ้างอิง :
รายชื่อลูกค้าอ้างอิง บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด
- บริษัท อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำกัด ถ.ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ
- บริษัท เมืองสมุทรแลนด์ จำกัด อ.พระประแดง-สมุทรปราการ
- บริษัท สยามเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.แพรกษา-สมุทรปราการ
- บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมฯบางปู จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ไทยตงนิตติ้ง จำกัด ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ดีเค.โคโคส จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- บริษัท ลัคกี้เฟรม จำกัด อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ
- บริษัท แซนนิต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียน มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ถ.สุขุมวิท - สมุทรปราการ
- โรงเรียน อนุบาลมารียา ถ.อ่อนนุช - กรุงเทพมหานคร
- สถานีอนามัยบางปูใหม่ ต.บางปูใหม่-สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน ณุศาสิริ ถ.พระราม 9-กรุงเทพมหานคร
- หมู่บ้าน แสนสิริ ถ.สุขุมวิท - สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน ศุภาลัยวิลล์ ถ.แพรกษา-สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน มัณฑนา ถ.รามอินทรา-กรุงเทพมหานคร
- หมู่บ้าน มัณฑนา ถ.เทพารักษ์-จ.สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน บุรีรมย์ ซ.บางปู-จ.สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน ธนาภิรมย์ ถ.ศรีนครินทร์-จ.สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน เพอร์เฟกซ์เพลส ถ.รามคำแหง-กรุงเทพมหานคร
- หมู่บ้าน ลลิลพาร์ค ถ.แพรกษา-สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน พิศาล (โครงการ 1) ถ.เทียนทะเล 20
- หมู่บ้าน พิศาล (โครงการ 2) ถ.เทียนทะเล 20
- หมู่บ้าน ภูมิใจนิเวศน์ (โครงการ 1) อ.พระประแดง-สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน ภูมิใจนิเวศน์ (โครงการ 2) อ.พระประแดง-สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน ภูมิใจนิเวศน์ (โครงการ 3) อ.พระประแดง-สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน พฤกษา 19 ถ.บางนา-ตราด
- หมู่บ้าน เฟื่องฟ้า (เฟส 10) ถ.แพรกษา-สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน เฟื่องฟ้า (เฟส 11) ถ.แพรกษา-สมุทรปราการ
- หมู่บ้าน เฟื่องฟ้า (เฟส 12) ถ.แพรกษา-สมุทรปราการ
ที่ตั้ง :
บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด
134/282 หมู่ที่5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปารการ 10280
เขต/ อำเภอ :
บางนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
-
แก้ไขล่าสุด :
12 พฤษภาคม 2561  22:58:49
Tags :
-


(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)  >>คลิ๊กที่นี้<<